25 กุมภาพันธ์ 2562 แก้ไม่ตก! ฝุ่น PM2.5 กระทบต่อสุขภาพประชาชน พื้นที่ 9 จังหวัด

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/827891

กรมควบคุมมลพิษ สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ทั่วประเทศ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 11 – 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน, ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน, ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา, ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง, ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย, ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน